Sdružení bylo založeno v roce 2009 jako dobrovolné, nevládní, neziskové a nepolitické sdružení zabývající se činnostmi v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a k jejich popularizaci a propagaci.

titulni obr


Naším posláním je organizování populárně naučných aktivit pro děti i dospělé z oblasti environmentální výchovy, sportu a kultury se zaměřením na lidové tradice (čištění a otvírání studánek, svatojánské slavnosti, podzimní slavnosti, balónové siesty, atd.).

Organizujeme hry a soutěže v přírodě, jejichž smyslem je vzdělávat veřejnost v oblasti ekologie a ochrany přírody (třídění odpadu, čištění přírody), lesního a vodního hospodářství (cesta kapky vody, sázení stromků a obnova krajiny, poznávání rostlinných a živočišných druhů, potravní řetězce, ze života vodního a lesního hmyzu, apod.).

Zaměřujeme se také na pomoc při přípravě propagačních a reklamních materiálů souvisejících s environmentálním vzděláváním.