ČÍM SE ZABÝVÁME

Základní cíle sdružení

 1. organizování obecně prospěšných akcí
 2. organizování vzdělávacích akcí
 3. spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi

Formy činnosti sdružení

  HLAVNÍ ČINNOST

 1. akce pro děti a veřejnost
 2. místní partnerství a rozvoj obce
 3. spolupráce s jinými subjekty, především s neziskovým sektorem
 4. aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty
 5. prezentační, kulturní a sportovní aktivity
 6. naučné aktivity v přírodě
 7. veřejné akce
 8. neziskový sektor – pracovní skupiny, ekologická výchova a osvěta
 9. ochrana přírody a krajiny
 10. propagační a popularizační činnost
 11. podpora cestovního ruchu

  VEDLEJŠÍ ČINNOST

 1. poskytování reklamního plnění
 2. velkoobchod a maloobchod
 3. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
 4. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 5. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí

logo